Corona protocol

Aanmelden is altijd verplicht

Blijf thuis als je klachten hebt  (Check www.rivm.nl)

Kom max. 5 minuten vóór de training naar het meeting point

We trainen in groepjes van 2

Altijd 1,5 meter afstand tot elkaar in de groepjes

Altijd minimaal 2 meter afstand tussen de groepjes

Vóór tijdens en ná de training mogen deze groepjes niet met elkaar mengen

Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand, ook als je een huishouden vormt

Houd afstand tot andere parkbezoekers

Jassen, tassen etc niet op 1 hoop leggen

Volg de aanwijzingen van de trainer

Ga na de training direct naar huis, groepsvorming is niet toegestaan